Min socionomexamen tog jag 1982. 2010 blev jag legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och ett par år senare avlade jag handledarexamen i KBT.

Genom åren har jag även utbildat mig i och arbetat med t.ex:

 • Psykodynamisk terapi
 • Lösningsfokuserad terapi
 • Motiverande intervju, MI
 • Transaktionsanalys
 • Mindfulness

Det egna företaget startade jag 1996. Efter att ha förenat arbetet i egna firman med anställning i landsting och kommun arbetar jag idag huvudsakligen i den egna verksamheten.

Som anställd och från arbetet i egen regi har jag lärt mig mycket av alla de som jag mött genom åren. Här är några områden som jag har yrkeserfarenhet ifrån:

 • Företagshälsovård
 • Vårdcentral
 • Kvinnoklinik
 • Psykiatri
 • Elevhälsovård
 • Socialtjänst
 • Kriminalvård
 • Behandlingshem
 • Öppenvård