Det är i många år nu som jag har haft glädjen att i olika professionella sammanhang fått möta människor och bistå dem i den utveckling de önskat.

Jag är legitimerad Psykoterapeut med KBT-inriktning och examinerad handledare i KBT och kognitivt relationellt förhållningssätt.

Min grundutbildning är socionom. Det finns mer information om mina utbildningar och erfarenheter under ”Om mig”.

Jag erbjuder psykoterapi, samtalsstöd, handledning och utbildning.

Terapi – KBT

Hos mig kan man få hjälp med samtalsstöd och psykoterapi, KBT vid t.ex:

  • Stressreaktion och utmattning
  • Oro och olika ångesttillstånd som t.ex. panikångest eller social ångest
  • Krisreaktion
  • Sömnstörning
  • Depression
  • Sorgbearbetning
  • Relationsproblematik

Ibland kan man behöva reflektera tillsammans med någon utomstående och professionell när man kört fast i sina egna tankegångar.

Jag tar emot enskilda, par, familjer och grupper.

Jag har avtal med landstinget för individualterapi (går på högkostnadsskydd) och även avtal med ett antal försäkringsbolag gällande kristerapi.

Arbetsgivare

Arbetsgivare kan i vissa få fall få ersättning via afa vid rehabiliteringsinsatser eller vid förebyggande insatser.

afa