Jag är examinerad handledare i KBT och kognitivt relationellt förhållningssätt och handleder bl.a. yrkesverksamma samtalsterapeuter och studeranden under psykoterapiutbildning

Jag kan ge så kallad ”egenterapi” i samband med psykoterapistudier i KBT.

Jag har också exempelvis handledning till anställda inom socialt/psykosocialt/kurativt arbete inom vård, omsorg, skola, behandlingshem och kriminalvård.

Handledningen kan vara individuell eller i yrkes-/arbetsgrupp och vara metod-, ärende- och/eller processinriktad.

När jag har chefshandledning kan teman t.ex. vara konstruktiv kommunikation, grupputveckling, ”delegationsdilemman” och professionellt/personligt förhållningssätt.